Et nyt koncept der retter sig mod stomioperede. Vi tager patienten i hånden straks efter udskrivningen fra hospitalet.
Vi sikrer, at borgeren får tilbudt et optimalt stomiprogram.
Vi ved det giver højere livskvalitet, ofte mindskes risikoen for genindlæggelser.